Hvem er vi

Fagforeningslisten har medvirket til: 

 • IDA bygget vision på FN’s verdensmål, 6 principper for fremtidens
  arbejdsliv, https://ida.dk/raad-og-karriere/work-life-brilliance – arbejdsbalance.
 • Politisk indflydelse og Teknologiens indflydelse, visionen som:
 • Bruge medlemmerne som teknisk ekspert personer med presse træning så de kan virke mere offensive. 
 • Udvalg knyttet tættere til HB. 
 • Været med til at oprette STEM students til de har fået pladser i repræsentantskabet.
 • Fusion DIP og DJØF til P plus. 
 • Listeførermøder 2 gange årligt.
 • Etik og teknologi samt Siri kommission
 • Arbejdsmarkedspolitik – bedre økonomi for fagforeningsdelen, justeret antal pladser i år med selvstændige og stem students med i AR.
 • IDA på job (indgange via HR i virksomhederne arrangementer på arbejdspladserne) under IDA privat – nu også gældende for offentlig ansatte
 • Bæredygtighed – broen til fremtiden. Og investeringspolitik.
 • Flere VG-grupper i denne valgperiode er oprettet.