Griber du bolden og deltager aktivt i IDA?

Styrk IDA Fagforening

Vores Resultater

Vision 2025 vedtaget og siden fulgt, vi er vokset i medlemstal, nu 139.000 medlemmer ( I 2016 var vi 100.000 medlemmer ), de er stadig meget tilfredse medlemmer og de forbliver som medlemmer. Vi fastholder 98% af medlemmerne hvert år.

  • IDA er to gange blevet kåret til Danmarks bedste Fagforening, senest i sommeren 2021 af Loyality Group.

Fusion mellem DIP og JØP. IDA understøtter nu kun 1 pensionskasse på det offentlige område, nemlig den fusionerede pensionskasse P+. IDA har en plads i bestyrelsen, og indstiller sammen med DJØF, hvem der skal være formand for P+.

Mere fokus på politisk indflydelse, IDAs ekspertgrupper på fx klimaområdet, IDAs Klimasvar 2045 fra 2021, hvor IDA præsenterer en CO2 neutral løsning for Energi og Transport området i 2045. IDA var med til at etablere klimaalliancen Broen til fremtiden, der er et samarbejde mellem fagforeninger og grønne NGOer.

Engineer the Future, en alliance, mellem alle universiteter, der uddanner Ingeniører og STEM kandidater. Den er nu vokset og har fået mere end 50 mio. kr. i ekstern fondsstøtte for at kunne brande og tiltrække flere unge mennesker til at vælge en STEM uddannelse.

Vores politik 2016 - 2022

Malene Matthison-Hansen

--- Hoved bestyrelsesmedlem i IDA---

IDA Fagforening er vores DNA og vi må gerne tænke grønt

Annette Hou Adrian

--- En bærdygtig ildsjæl ---

Vi skal have ordentlige arbejdsforhold og en bæredygtig hverdag med en virksomhedsrepræsentant for begge forhold

Carsten E. Thomsen

--- Formand for IDA Offentlig ---

Vores tillidsfolk skal have de bedste forhold og arbejdsbetingelser til glæde for IDA's medlemmer

Jens Peder Ulfkær

--- En dekikeret Tillidsmand fra Århus universitet ---

IDA skal blive ved med at stå bag vores tillidsrepræsentanter

Anders Bjerg Frederiksen

--- Repræsentantskabs medlem og TR i region midtjylland ---

Tillidsrepræsentant netværk skal styrkes i IDA

Finn Jensen

--- Chefkonsulent i dsb ---

Arbejdsvilkår er vores vigtigste mærkesag

Ole Schultz

--- Formand for Fagforeningslisten listeforening i ida ---

Vores tillidsfolk skal have de bedste forhold og arbejdsbetingelser til glæde for IDA's medlemmer

Thomas Damkjær Petersen

--- Formand for IDA ---

Det skal give mening at gå på arbejde, og alle skal have fair løn- og arbejdsforhold. Vi kæmper for disse klassiske krav, også for IDA-medlemmer i projektansættelser og atypiske ansættelser.

Marc Fussinger

--- Mange årig ildsjæl i IDA's politiske udvalg ---

Arbejdsvilkår for "platforms" økonomiske ansættelse skal have ordnede forhold

Debatten udmunder i

Aktive og involverende medlemmer gør stærk Tillidsrepræsentant

Politik udvikling

Under overskrifterne “Stærke forhold for TR“, “Stærk TR med medlemmers opbakning” og “At gøre fagforening attraktiv på det private IDA område” brainstormes og diskuterer om en række konkrete initiativer som Fagforeningslisten vil byde ind med især til AR, IDA Privat og IDA Offentlig. 

Tillidsrepræsentanten gør en forskel for dig

Fagforeningslisten kæmper for bedre vilkår for tillidsrepræsentanten så de kan kæmpe for:

 – At alle har ordnede arbejdsforhold og arbejdsmiljø

 – At alle har løn, der matcher opgaver og ansvarsområder.

 – At støtte medlemmet i lønforhandlingen TR-uddannelsen skal udvikles og forbedres.

IDA skal være synlig på arbejdspladsen

Fagforeningslisten kæmper for at få overenskomst for alle ansatte. Medlemmerne må ikke være i tvivl om hvilken hjælp IDA kan yde lokalt. IDA skal aktivt arbejde for tillidsrepræsentanter og deres synlighed på alle arbejdspladser.

Lige forhold for alle

Fagforeningslisten arbejder for lige forhold for alle uanset etnicitet, køn, alder etc.

Fagforeningslisten arbejder for at faren skal holde mere barsel.

IDA skal være endnu mere synlig i den offentlige debat indenfor dette område

Arbejdsglæde og trivsel er en forudsætning for innovation og udvikling.

Der er både i det offentlige og private en tendens til, at der skal løbes stærkere og at den faglige stolthed sættes over styr til fordel for regneark og statistik. Det går ud over reelle faglige gode resultater og arbejdsglæde. – Fagforeningslisten kæmper for at vi alle kan levere bedst mulig indsats med størst mulig arbejdsglæde.

Respekt og støtte til ledige

Fagforeningslisten kæmper for forbedrede dagpenge og for at ledige akademikere skal have ret til efteruddannelse.

Som medlem af IDA skal ledige have tilbud om relevant efteruddannelse og sparring til hurtigt at komme i arbejde igen.

Forskning og uddannelse for alle i en grøn omstilling

Danmark har brug for et højt fagligt niveau, dygtige studerende og international forskning. Fagforeningslisten kæmper for de økonomiske vilkår for forskning særligt indenfor grøn omstilling, herunder skal taxametrene til uddannelse skal forbedres. Dette er en forudsætning for at Danmark kan bidrage til en grøn omstilling også udenfor Danmark.

Fasthold fokus på FN’s 17 verdensmål

Fagforeningslisten arbejder for bæredygtig samfundsudvikling. Medlemmers arbejde og de valg det medfører har kæmpe indflydelse på samfundsudviklingen, derfor skal medlemmerne arbejde for fremme af bæredygtige løsninger til gavn for den verden vi lever i.