vores Kandidater

ved IDA Valg 2022
25. marts - 11. april 2022

Bæredygtig omstilling Stærk fagforening

• Tillidsrepræsentanten gør en forskel for dig
• IDA skal være synlig på private arbejdspladser
• Lige forhold for alle
• Arbejdsglæde og trivsel
– er forudsætning for innovation og udvikling.
• Respekt og støtte til ledige
• Forskning og uddannelse for alle
– særligt i en grøn omstilling
• Fasthold fokus på FN’s 17 verdensmål