Fagforeningslistens Politik

FAGFORENINGSLISTEN vil udvikle de grundlæggende lønmodtagerrettigheder som ferie, løn under sygdom, barselsorlov, omsorgsdage og arbejdstid, samt sikre grundlaget for en samlet balance i heverdagen. Denne udvikling foretages bedst i samarbejde med andre arbejdstagere og AC-medlemsorganisationer. FAGFORENINGSLISTEN tror på og arbejder ud fra, at IDA-medlemmer opnår de bedste løn- og arbejdsvilkår gennem virksomhedsgrupper og tillidsrepræsentanternes arbejde. …

Fagforeningslistens Politik Læs mere »